Меню
Меню
 • наш телефон, viber, telegramm, whatsapp +38 (068) 893 45 54
 • наш телефон, viber, telegramm, whatsapp +38 (066) 248 45 54

Відшкодування збитків, завданих життю та здоров'ю

Возмещения убытков, связанных с лечением или потерей трудоспособности.

МТСБУ

В Україні відшкодуванням збитків, завданих життям і здоров'ю людини, займається моторне транспортне Страхове бюро України (МТСБУ). Потерпілому для відшкодування збитків, пов'язаних з лікуванням та / або втратою працездатності, необхідно надати до МТСБУ такі документи:

 

Заява (завантажити бланк заяви). У ньому слід вказати таку інформацію:

 
 • ПІБ заявника;
 • адреса проживання (фактичний і за місцем прописки);
 • суть майнової вимоги щодо відшкодування збитків і факти, що підтверджують цю вимогу (якщо такі є);
 • причини, якими заявники обумовлює свої майнові вимоги, та підтвердження цих причин відповідно до законодавства України;
 • сума збитку;
 • підпис заявника і дата подання заяви.
 
 • Письмове підтвердження наявності або відсутності у заявника договору страхування, за рахунок якого заявнику буде виплачений шкоди.
 • Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду платника податків (якщо код було присвоєно). Дану копія заявник запевняє своїм підписом.
 • Копія всіх заповнених сторінок паспорта. У разі відсутності паспорта заявник може надати копію будь-якого іншого документа, який згідно із законодавством України засвідчує особу. Копія повинна бути завірена підписом заявника.
 • Довідці про середню заробітну плату (якщо заявник офіційно працевлаштований). Середня заробітна плата повинна розраховуватися згідно з трудовим законодавством України.
 • Якщо заявник не є потерпілим особою або її законним представником, то він повинен надати копію документа, що підтверджує право на страхове відшкодування збитків. Таким документом може виступати довіреність, договір оренди або ж свідоцтво про право на спадщину. Копія документа повинна бути завірена у нотаріуса. Також заявник може надати оригінал документа для підтвердження своїх прав.
 • Виписка з історії хвороби із зазначенням назв лікарських препаратів, призначених лікарем, і їх кількості. Дана виписка повинна бути оформлена згідно із законодавчими вимогами завірена "мокрою" печаткою медичного закладу, в якому потерпілий проходив лікування.
 • Довідку з органів податкової служби про доходи потерпілого особи за попередній до дати ДТП календарний рік чи певну кількість місяців (якщо потерпілий отримував доходи менше року).
 • Відомості про доходи постраждалої особи за період, в який вона була тимчасово непрацездатною. Дані відомості надаються в тому випадку, якщо постраждала особа в цей період отримувала додаткові доходи (крім доходів з офіційного місця роботи).
 • Дані про особистий банківський рахунок отримувача страхового відшкодування збитків. Відомості надаються у вигляді бланка встановленого зразка (завантажити бланк).
 • Оригінали документів, які підтверджують факт придбання лікарських препаратів, зазначених в історії хвороби. Такими документами можуть бути чеки, квитанції, прибуткові касові ордена. Крім того, заявник може додати документи, що підтверджують фінансові витрати на транспортування, розміщення, діагностику, лікування, медичний догляд та реабілітацію постраждалого у ДТП в медичному закладі або вдома.
 • Згода на обробку персональних даних.
 

У разі, якщо потерпілому в ДТП присвоєна інвалідність, заявник повинен надати в МТСБУ довідку Медико-соціальної експертної комісії (МСЕК). При цьому, в довідці повинен обов'язково бути вказаний той факт, що інвалідність настала внаслідок ДТП. Також в довідці повинна бути встановлена і категорія інвалідності - "загальне захворювання".

 

Потім МТСБУ перевірить правдивість зазначеної інформації. Якщо страхове бюро підтвердить, що інвалідність потерпілого або часткова втрата працездатності (присвоюється на підставі висновку судово-медичного експерта) дійсно пов'язана з ДТП, перелік вищевказаних документів може бути розширений. Про це МТСБУ має додатково повідомити заявнику.

 

Відшкодування збитків, пов'язаних похоронами потерпілого.

МТСБУ

Перелік документів для відшкодування витрат на організацію похорону потерпілого в ДТП:

 

Заява (завантажити бланк заяви). У ньому слід вказати таку інформацію:

 
 • ПІБ заявника;
 • адреса проживання (фактичний і за місцем прописки);
 • суть майнової вимоги щодо відшкодування збитків і факти, що підтверджують цю вимогу (якщо такі є);
 • причини, якими заявники обумовлює свої майнові вимоги, та підтвердження цих причин відповідно до законодавства України;
 • сума збитку;
 • підпис заявника і дата подання заяви.
 
 • Письмове підтвердження наявності або відсутності договору страхування, за рахунок якого заявник може вимагати задоволення матеріальних збитків.
 • Копія довідки про присвоєння заявнику ідентифікаційного номера платника податків (якщо ідентифікаційний код був присвоєний).
 • Копія всіх заповнених сторінок паспорта заявника або будь-якого іншого документа, що підтверджує особу (згідно законодавства України). Копія повинна бути завірена заявником.
 • Відомості про особистий банківський рахунок заявника.
 • Оригінал свідоцтва про смерть потерпілого або ж копія, завірена у нотаріуса.
 • Документи, що підтверджують витрати на організацію похорону потерпілого в ДТП.
 

Відшкодування збитків членам сім'ї загиблого в ДТП, які перебувають у нього на утриманні.

МТСБУ

Для відшкодування збитків заявнику необхідно надати до МТСБУ такі документи:

 

Заява (завантажити бланк заяви). У ньому слід вказати таку інформацію:

 
 • ПІБ заявника;
 • адреса проживання (фактичний і за місцем прописки);
 • суть майнової вимоги щодо відшкодування збитків і факти, що підтверджують цю вимогу (якщо такі є);
 • причини, якими заявники обумовлює свої майнові вимоги, та підтвердження цих причин відповідно до законодавства України;
 • сума збитку;
 • підпис заявника і дата подання заяви.
 
 • Письмове підтвердження наявності або відсутності договору страхування, за рахунок якого заявник може вимагати задоволення матеріальних збитків
 • Копія довідки про присвоєння заявнику ідентифікаційного номера платника податків (якщо ідентифікаційний код був присвоєний).
 • Копія всіх заповнених сторінок паспорта заявника або будь-якого іншого документа, що підтверджує особу (згідно законодавства України). Копія повинна бути завірена заявником.
 • Якщо заявник не є потерпілим особою або її законним представником, то він повинен надати копію документа, що підтверджує право на страхове відшкодування збитків. Таким документом може виступати довіреність, договір оренди або ж свідоцтво про право на спадщину. Копія документа повинна бути завірена у нотаріуса. Також заявник може надати оригінал документа для підтвердження своїх прав.
 • Довідка про склад сім'ї. У неї повинні бути включені всі члени сім'ї, які проживають разом з постраждалою особою. Довідка видається житлово-експлуатаційною конторою або будь-якою іншою організацією.
 • Відомості про осіб, які перебувають на утриманні у загиблого. Дані відомості заявник може надати у вільній формі.
 • Оригінал свідоцтва про смерть потерпілого в ДТП або ж копію свідоцтва, завірену нотаріально.
 • Відомості про особистий банківський рахунок заявника.
 • Довідка про доходи потерпілого. Це може бути довідка про середньомісячну заробітну плату, якщо потерпілий був офіційно працевлаштований. Або ж довідка про доходи за календарний рік, якщо потерпілий був фізичною особою-підприємцем.
 

Слід врахувати, що заявник також повинен подати документ, що підтверджує родинний зв'язок між ним та потерпілим (загиблим).

 

Для прискорення процедури розгляду звернення заявник повинен у всьому сприяти МТСБУ в процесі розслідування страхового випадку. З цією метою крім зазначених документів заявник також повинен подати до страхове бюро документ, складений Національною поліцією України, в якому підтверджується факт ДТП і зазначаються обставини. Даний документ повинен бути завірений офіційною «мокрою» печаткою. Його у заявника немає на руках такого документа, він може надати в МТСБУ оригінал довідки про обставини ДТП з обов'язковим зазначенням винних і постраждалих осіб.

 

Крім того, якщо у заявника є така можливість, він повинен надати страхове бюро оригінал або копія сертифіката «Зелена картка», що належить винуватцю ДТП (якщо такий сертифікат у нього є). По можливості копію сертифіката слід завірити підписом і печаткою відповідного підрозділу Національної поліції України.

 


Follow us
2
uk
/uk/
avtocivilka.net.ua/uk/vidshkoduvannya-zbytkiv-zapodiyanykh-zhyttyu-i-zdorovyu.html